Voor meer informatie bel: 085 0410 177 of stuur ons een email: [email protected]

U bent nu hier: Home / Onderwijs en Onderzoek / Edutrainers: 50 procent leraren niet klaar voor digitale geletterdheid op scholen

Edutrainers: 50 procent leraren niet klaar voor digitale geletterdheid op scholen

Sharing is caring

Tenminste de helft van de docenten in Nederland is niet klaar voor een versnelde invoering van de verplichte digitale geletterdheid in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat leerde een rondgang onder opleiders van digitale vaardigheden het team van Edutrainers.

 

Opleider Edutrainers trekt daarom aan de bel en stelt dat leraren onmiddellijk moeten worden opgeleid in digitale vaardigheden om problemen in het lesprogramma van scholen in de komende jaren te voorkomen.

 

Pleidooi aan de Tweede Kamer

De rondgang van Edutrainers is voortgevloeid uit een pleidooi dat op maandagochtend 21 juni werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pleidooi roept op tot het versnellen van de invoering van verplichte digitale geletterdheid in het onderwijs. De urgentie van die digitale geletterdheid wordt breed gedragen, maar de invoering laat op zich wachten. Edutrainers stelt dat de aandacht niet op snelle invoering moet worden gericht, maar dat juist eerst het achterliggende probleem moet worden aangepakt. De rondgang onder opleiders van digitale vaardigheden laat zien dat dat minstens de helft van de leraren in Nederland niet klaar is voor deze aanpak.

 

Meer aandacht voor digitale skills van docenten

Edutrainers is een van de opleiders in het onderwijs. Directeur Laura Walter-Goudsmit vindt het absoluut noodzakelijk om aandacht te geven aan versnelde invoering van digitale geletterdheid in het vakkenpakket in het onderwijs. Om die reden heeft zij het pleidooi, dat werd ingediend door de Werkgroep Onderwijs van NL Digital waar Walter-Goudsmit deel van uitmaakt, mede ondertekend. Dit pleidooi werd op maandag 21 juni 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. “Ik sta achter dit pleidooi, maar voor de invoering ervan zijn we afhankelijk van vakbekwame leraren die de kinderen op scholen lesgeven. Zij moeten het vak ook wel beheersen en daar zit de bottleneck. Op di tmoment hebben we in Nederland niet genoeg aandacht voor de ongeveer 250.000 docenten en hun eigen digitale geletterdheid, digitale vaardigheden of didactische vaardigheden op dat gebied,” aldus de directeur van Edutrainers.

 

Digitale vaardigheden ontwikkelen door leerlingen en leraren

In het pleidooi wordt ingegaan op het feit dat digitale technologie een steeds grotere rol speelt in de samenleving. Kinderen moeten hierop goed worden voorbereid en daarbij spelen de leraren op school een grote rol. Walter-Goudsmit zegt dat er op dit moment van leraren wordt verwacht dat ze de digitale vaardigheden er ‘gewoon’ bij doen zonder opleiding en zonder hulp van uit school en overheid en dat is een probleem. Het is bekend dat de druk op docenten hoog is en dat zij niet de juiste skills bezitten om leerlingen les te geven in digitale vaardigheden. “Je geeft toch ook geen taal- of rekenles zonder bevoegdheid? Als we docenten nu niet opleiden, dan creëren we een groot probleem met de lessen die straks aan de kinderen worden gegeven en ontnemen we hun het recht op gelijke kansen,” zegt Walter-Goudsmit. “Dus zeggen wij als Edutrainers ‘ja’ tegen versnelde invoering van digitale geletterdheid, mits de docenten op dit gebied goed gefaciliteerd worden.”